Inteligentne oświetlenie, redukcja emisji CO2, czy inteligentna gospodarka odpadami, to tylko kilka przykładów zastosowania koncepcji Internetu rzeczy (IoT). Idea ta rozwija się bardzo dynamicznie i stwarza ogromne możliwości dla Inteligentnych miast.

Mirosław Polski, Solutions Architect IoT & Hybrid IT, Hewlett Packard Enterprise

IoT jest nie tylko wielką szansą, ale i wyzwaniem. Jak najprościej zdefiniować Internet Rzeczy?

Mirosław Polski: Internet Rzeczy może mieć wiele definicji, w zależności od tego z kim rozmawiamy. Dla mnie Internet Rzeczy to nowy rozdział w otaczającej nas rzeczywistości, otwierający wiele możliwości, takich jak oszczędności, nowe źródła przychodu, innowacyjne sposoby na zaangażowanie i obsługę klienta. Możliwości te w głównej mierze biorą się z łączenia różnych technologii, masowego gromadzenia i analizy danych, ale w równej mierze wymagają one transformacji cyfrowej (zmiany sposobu działania organizacji). Taka ewolucja czeka praktycznie wszystkie branże, a niektóre mają to już częściowo za sobą, np. handel detaliczny (Amazon), branża muzyczna (Spotify). Aktualnie metamorfozę przechodzi branża motoryzacyjna (tzw. connected car), rolnictwo czy bankowość detaliczna, a następne w kolejce są ubezpieczenia i produkcja oraz usługi komunalne i edukacja.

W kontekście Smart City (Inteligentnych Miast) mówimy o strefach zurbanizowanych, wykorzystujących w bezpieczny sposób cyfrowe technologie, np. w celu poprawienia zarządzania majątkiem, zrównoważenia rozwoju gospodarczego, obniżenia kosztów, lepszego wykorzystania zasobów czy w końcu poprawy poziomu życia obywateli. Niewątpliwie Internet Rzeczy jest nie lada wyzwaniem, pamiętajmy, że to nowoczesne technologie, takie jak Cloud Computing oraz transformacja cyfrowa, przez którą przechodzą kolejne branże, umożliwiają odnoszenie sukcesów w projektach Internetu Rzeczy. Ważne jest więc, aby dobrać odpowiedniego partnera, z którym można realizować tak zaawansowane projekty.

W jaki sposób rozwiązania IoT mogą być wykorzystywane w Inteligentnych Miastach ? Jak zastosowanie tych rozwiązań wpływa na nasze życie dziś, a jakie perspektywy rysują się w przyszłości?

M.P.: IoT już przynosi wymierne korzyści miastom, takim jak Los Angeles i Oslo, gdzie odnotowano oszczędność energii o ponad 60% po zastosowaniu inteligentnego oświetlenia ulicznego. Inne miasta osiągnęły znaczne oszczędności, wdrażając np. inteligentne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami (wyposażenie koszy na śmieci w czujniki poziomu wypełnienia wraz z aktualizacją trasy przejazdu samochodów wywożących nieczystości), redukując emisję CO2 czy zwiększając satysfakcję obywateli dzięki inteligentnemu parkowaniu i zarządzaniu ruchem.

Jednocześnie należy nadmienić, że w wielu przypadkach są to tylko pojedyncze rozwiązania punktowe. Aby w pełni wykorzystać zalety IoT, w obrębie inteligentnego miasta, konieczne jest podejście holistyczne, tak by infrastruktura była na tyle elastyczna, aby mogła obsługiwać wiele scenariuszy (tzw. przypadków użycia), zamiast budowania wielu silosów.

Wyobraźmy sobie, że mamy dostęp do danych ze wszystkich projektów, jakie dane miasto czy grupa miast wdrożyła. Gdybyśmy mogli wzbogacić te dane dodatkowo o analizy, mieszać ć je z innymi źródłami a następnie udostępnić w zunifikowanym formacie, to wtedy bylibyśmy w stanie wyciągnąć z tego największą wartość dla miast oraz mieszkańców. Myślę, że to właśnie jest kolejny etap rozwoju projektów inteligentnych miast.

Jakie możliwości stwarzają urządzenia zaprojektowane przez Państwa firmę?

M.P.: Hewlett Packard Enterprise posiada w swoim portfolio szereg rozwiązań, w tym urządzenia oraz oprogramowanie, służące do realizowania projektów z zakresu Internetu Rzeczy. Według analityków IDC już w roku 2019, 40% danych w IoT będzie gromadzone, przetwarzane i analizowane na tzw. brzegu sieci i w związku z tym staramy się zapewnić możliwości budowania inteligentnego brzegu sieci. Posiadamy specjalną linię serwerów HPE EdgeLine, które dostarczają moc obliczeniową, pozwalającą na uruchamianie zaawansowanych aplikacji, w tym analityki, analizy wideo bliżej źródła powstawania danych. Szczególnie ważne jest to tam, gdzie danych generowanych jest tak dużo, że może pojawić się problem z ich przesłaniem (technologiczny lub kosztowy) albo nie powinny być przesyłane ze względu na bezpieczeństwo, czy chociażby opóźnienia.

Kolejnym przykładem jest inteligentna sieć Wi-Fi, pozwalająca na analizę przepływu osób np. w centrach handlowych i innych dużych skupiskach, a także nawigację wewnątrz budynków czy śledzenie obiektów.
Poza urządzeniami dysponujemy także skalowalną, hybrydową platformą, HPE Universal IoT Platform, gromadzącą dane z urządzeń (czujników) podłączonych, z wykorzystaniem różnych technologii (LPWAN, 3G, WiFi, Bluetooth) oraz służąca do ich analizy. Największą zaletą tej platformy jest możliwość realizacji wielu projektów w jednym miejscu, co ogranicza koszty i przyspiesza wdrażanie projektów.

Jednym z najważniejszych aspektów w projektach IoT jest bezpieczeństwo. Dzięki naszym rozwiązaniom, możemy zaadresować bezpieczeństwo na każdym etapie życia danych, t.j. począwszy od czujnika, poprzez zabezpieczenie danych podczas transmisji, skończywszy na bazie danych i aplikacji.

Urządzenia oraz oprogramowanie to nie wszystko. W Hewlett Packard Enterprise posiadamy dedykowany zespół, posiadający odpowiednie kompetencje oraz cały ekosystem partnerów, wraz z którymi jesteśmy w stanie dostarczać rozwiązania i projekty Internetu Rzeczy.

Jakie cele stawia sobie HPE na drodze do rozwoju Internetu Rzeczy?

M.P.: Innowacje, i właściwe wdrażanie nowych technologii, wymagają starannego przygotowania. Celem HPE jest wspieranie klientów w rozwoju i wdrażaniu projektów, a także umożliwienie korzystania z najnowszej technologii, podczas transformacji cyfrowej tak, aby skrócić czas niezbędny do przekształcenia pomysłów w wartości.

 

Podobne posty