Dla wielu miast ważne jest promowanie środków publicznego transportu jako lepszej alternatywy podróżowania oraz zachęcanie do korzystania z nich większej liczby osób. Aby osiągnąć te cele, niezbędne jest zagwarantowanie pasażerom i pracownikom bezpieczeństwa.

Miasto to złożony organizm – urzędy, osiedla, biurowce, parki i centra handlowe to tylko niektóre z jego elementów. Ale to dzięki systemowi dróg i transportu współczesne metropolie są w stanie sprawnie funkcjonować – wewnątrz i na zewnątrz. Codziennie tysiące osób korzystając z publicznych środków transportu, własnych lub służbowych pojazdów porusza się po mieście. Każdego dnia kolejne tysiące do niego wjeżdża albo wyjeżdża – odwiedza dworce, lotniska i trasy wyjazdowe. Ruch miejski się nie zatrzymuje. Dopiero gdy zdamy sobie z tego sprawę, okazuje się, jak wiele wyzwań czeka na specjalistów dbających o jego płynność i bezpieczeństwo pasażerów.

Ochrona…

Podróżni przede wszystkim chcą dotrzeć bezpiecznie do celu. A prawda jest taka, że tam, gdzie jest dużo ludzi, częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. System kamer sieciowych – przewodowych w budynkach i bezprzewodowych w pojazdach – przekazujących obraz w czasie rzeczywistym, pozwala na bieżąco śledzić wydarzenia we wszystkich punktach sieci transportowej. W przypadku zaistnienia incydentu – czy to wypadku, czy przestępstwa – można od razu zawiadomić odpowiednie służby, a potem przekazać im zapis wizyjny. Taki system, wprowadzony przez firmę Axis, działa m.in. w miejskim metrze w Ningbo w Chinach. Na wszystkich dwudziestu stacjach podziemnej kolejki zamontowany jest system monitoringu połączony ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne oraz z komisariatami. Jak przekonują użytkownicy z Azji, dzięki temu mogą sprawnie zarządzać bezpieczeństwem, szybko reagować w przypadku niepożądanych zdarzeń, a efektywność współpracy między poszczególnymi podmiotami wzrosła. Dużą zaletą nowoczesnych cyfrowych systemów monitoringu jest ich elastyczność. Po pierwsze sieć można budować stopniowo, dzięki możliwości włączenia do niej wcześniej funkcjonujących urządzeń analogowych i instalacji CCTV. Po drugie z czasem i nowymi potrzebami można dodawać nowe funkcjonalności. Bo współczesne systemy sieciowe to nie tylko nowoczesne kamery, ale też platformy analiz i szereg aplikacji dostosowanych do potrzeb użytkownika.

…i płynność

To właśnie w połączeniu możliwości urządzeń rejestrujących i programów komputerowych tkwi siła sieciowych systemów monitoringu. Obecnie ich rola znacznie się rozszerzyła i coraz częściej wykorzystywane są do analiz, potrzebnych do usprawnienia ruchu miejskiego.

Kamery montowane w ITS, czyli intelligent transportation system, mają za zadanie analizować bieżący ruch na skrzyżowaniach oraz drogach miejskich. Informują służby, a miejmy nadzieję, że niebawem też kierowców, że w danym miejscu tworzy się zator i wskazują idealne objazdy. – mówi Jan Gruszczyc z Axis Communications.

Właśnie taki system z powodzeniem działa w mieście Dubuque w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie analiz wizyjnych inżynierowie ruchu mogą poprawiać sygnalizację i oznaczenie na drogach bez konieczności ponoszenia kosztów nowych inwestycji. Z kolei Policja korzysta z materiału wizyjnego przy ustalaniu przyczyn wypadków.

Na podstawie analizy ruchu miejskiego można też planować nowe inwestycje lub rozwiązania. W Holandii kamery wykorzystywane były do statystycznego przeliczenia pieszych i cyklistów w danych punktach. Chodziło o sprawdzenie, czy wybudowanie tunelu wyłącznie dla rowerzystów, usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo. Wykazano , że w ciągu godziny jest tak wielu cyklistów, że często dochodzi do kolizji z pieszymi. – opowiada Jan Gruszczyc.

Kamery sieciowe mogą przekazywać wysokiej jakości obraz lub wyodrębniać z niego na bieżąco tylko te elementy, które nas interesują, np. tablice rejestracyjne pojazdów. Służą do automatycznego wykrywania wypadków, liczenia pojazdów, czyli sprawdzania natężenia ruchu, a aplikacje działają bezpośrednio w kamerach. Nie trzeba więc strumieniowo przesyłać obrazu do centrum zarządzania ruchem. To wszystko sprawia, że współczesne systemy monitoringu powoli stają się nieodzownym „składnikiem” w każdym mieście. Postępu technologicznego raczej nic już nie zatrzyma, a możliwości jakie on daje stają się niemal nieograniczone.

Podobne posty