Coraz więcej aut, ciaśniejsze ulice, ale też więcej sztucznej inteligencji. W jaką stronę zmierza zarządzanie ruchem drogowym?

dr inż. Aleksander Sobota, Wydział Transportu, Politechnika Śląska

W jaki sposób Inteligentne Systemy Transportowe wpływają na komfort podróżowania na polskich drogach?

dr inż. Aleksander Sobota: Przede wszystkim Inteligentne Systemy Transportowe są to instrumenty techniczne, organizacyjne i informatyczne, które mają za zadanie poprawić komfort podróżowania. Zasadniczym aspektem funkcjonowania ITS jest skrócenie czasu podróżowania. Można również wpływać na wydłużenie – celowe – czasu trwania podróży. Na przykład projektuje się systemy ITS w taki sposób, aby skrócić czas podróży transportem publicznym i wydłużyć czas podróży transportem indywidualnym. Najczęściej jednak projektuje się takie systemy, w których doprowadza się do poprawy warunków ruchu w transporcie publicznym i indywidualnym. Innym użytecznym aspektem systemów ITS jest zmniejszenie liczby koniecznych postojów, np. na sygnalizacji świetlnej przed skrzyżowaniami. Jeszcze innym aspektem jest dostarczenie odpowiedniej informacji użytkownikom systemu transportowego, chociażby poprzez dynamiczną informację pasażerską.

Patrząc kilka lat wstecz – czy dostrzega Pan zmianę w podejściu władz polskich miast do kwestii Inteligentnych Systemów Transportowych? Czy ITS zalicza się dziś do priorytetowych inwestycji samorządowych?

A.S.: Oczywiście dostrzegalne jest coraz lepsze podejście władz. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej przyczyniła się do tego, że zwrócono uwagę na ITS-y, ponieważ dofinansowanie do projektów infrastrukturalnych jest przekazywane dla tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli nie jednego projektu indywidualnego, ale grupy projektów, które mają dążyć do jakiegoś określonego celu – np. skrócenia czasu podróży. Zaczęto więc aplikować o te projekty, rozwijać ITS-y. Generalnie samorządy zdają sobie sprawę z istniejących problemów komunikacyjnych i chcą je niwelować wprowadzając ITS-y.

Jaka jest najbliższa przyszłość zarządzania ruchem drogowym? Jakie działania należałoby podjąć, aby kierowcy w najbardziej zatłoczonych aglomeracjach odczuli wyraźną ulgę?

A.S.: Przyszłość na pewno będzie silnie związana z wykorzystaniem ITS-ów. Przede wszystkim dlatego, że zdolnoś przepustowa sieci transportowej w naszych miastach się wyczerpuje a czasami nie ma możliwości technicznych, ekonomicznych lub urbanizacyjnych rozbudowy infrastruktury. Prawdopodobnie możemy się spodziewać w przyszłości celowego pogarszania warunków ruchu dla transportu indywidualnego po to, aby poprawić ruch w transporcie publicznym.

Czyli na przykład więcej BUS-pasów?

A.S.: Więcej BUS-pasów, częściej funkcjonujący transport publiczny, wygodniejsze i cichsze autobusy lub na przykład droższe opłaty za parkowanie czy nawet za sam wjazd do centrów miast. Tak się rozwijają miasta w zachodniej Europie i taki kierunek prawdopodobnie czeka także nas.

Podobne posty