Inteligentny system dozorujący w nowoczesnym mieście to absolutna konieczność.

kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz, Wydział Komunikacji Społecznej, Komenda Stołeczna Policji

Niezwykle ważnym elementem tego systemu są kamery miejskiego monitoringu umieszczone w różnych częściach Warszawy i okolicznych powiatów. Tylko w samej stolicy zamontowanych jest ich około 480. Dzięki nim policjanci stale monitorują miejsca szczególnie zagrożone przestępczością, a w przypadku wystąpienia przestępstwa lub wykroczenia natychmiast kierują na miejsce policyjne patrole.

Rejestracja przebiegu zdarzeń pozwala na wykorzystanie zapisu jako dodatkowego dowodu w postępowaniu przygotowawczym. Obraz z kamer jest też pomocnym narzędziem przy rozstrzyganiu wątpliwości co do winy sprawców wypadków i kolizji. System monitoringu wizyjnego doceniają więc sami mieszkańcy, podkreślając wielokrotnie podczas spotkań jego wartość w życiu codziennym miasta i jego wpływ na ich poczucie bezpieczeństwa.

Monitoring od lat służy także funkcjonariuszom w sztabie podczas policyjnych akcji i operacji. Warszawa jest w czołówce polskich miast, które zabezpieczają największą liczbę imprez masowych i zgromadzeń publicznych (w 2016 r. było to 3.172). Dzięki systemowi monitoringu policjanci monitorują na bieżąco rozwój sytuacji. Obraz z kamer pomaga też zapewnić bezpieczeństwo podczas wizyt głów państw i w trakcie innych ważnych międzynarodowych przedsięwzięć odbywających się w stolicy. Zapis obrazu z kamer, zamontowanych np. na PGE Narodowym, na stacjach metra, w portach lotniczych, wokół dworców, w policyjnych śmigłowcach czy pojazdach mobilnych MCM1 i MCM2 pozwala odtworzyć przebieg wielu wydarzeń i dokładnie przeanalizować sytuację.

Podobne posty