Wizja samochodu, który nie potrzebuje kierowcy przestaje być nierealna. Co jeszcze przyniesie zmotoryzowanym Czwarta Rewolucja Przemysłowa?

Dynamiczny rozwój teleinformatyki i informatyzacja życia codziennego, sprzyja wdrażaniu i rozbudowie Inteligentnych Systemów Transportowych. Przewiduje się, że w niedługim okresie czasu większość społeczeństwa będzie zamieszkiwała właśnie w miastach. Duża liczba dużych polskich miast wdrożyła już takie systemy i stale je rozbudowuje. Naturalną konsekwencją jest wdrażanie systemów ITS w mniejszych miastach, ale tak aby były one dopasowane do ich specyficznych potrzeb. Dlatego pierwszym etapem powinna być wnikliwa analiz potrzeb miasta i priorytetów, do których należą zapewnienie (na odpowiednim poziomie) mobilności mieszkańców i aktualnej informacji na temat dostępnych środków transportu, a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach.

Żyjemy w czasach tzw. 4 Rewolucji Przemysłowej, w ramach której będą wdrażane innowacyjne rozwiązania związane również ze współdzieleniem pojazdów, w celu lepszego wykorzystania pojazdu (krótsze okresy parkowania i lepsze wykorzystanie pojazdu w celach użytkowych). Pojazdy będą wymieniały dane między sobą i między infrastrukturą w ramach tzw. systemów C-ITS (ang. V2V i V2I). Już dzisiaj kierowcy wymieniają się danymi drogowymi w środowiskach społecznościowych, natomiast wdrożenie systemów C-ITS powinno zapewnić wiarygodną i szybką informację. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie pojazdów semi-autonomicznych a następnie w pełni autonomicznych. Już dzisiaj można kupić pojazdy zdolne do samodzielnego pokonania np. trasy z Warszawy do Poznania.

Rewolucja technologiczna, która się obecnie rozpoczyna obejmie też systemy ITS, które będą musiały obsłużyć dużą liczbę danych z systemów C-ITS, współpracować z pojazdami autonomicznymi, umożliwiać współpracę z urządzeniami mobilnymi w systemie 5G, który będzie już teraz wdrażany (pierwsze pilotażowe wdrożenie jest planowane w Łodzi).

Systemy ITS nie rozwiążą oczywiście wszystkich problemów związanych z zatłoczeniem, czasem przejazdu, wspieraniem akcji ratunkowych itp., ale mogę w istotny sposób wspierając działanie systemu transportowego miasta, optymalizując jego działanie, umożliwiając natychmiastowe oddziaływanie na ruch drogowy, zastępując drogie inwestycje infrastrukturalne (przebudowa dróg i infrastruktury). Systemy te mogą być wdrażane modułowo, począwszy np. od systemu sterowania ruchem, a następnie rozbudowywane o kolejne elementy. Istotne jest przy tym zapewnienie otwartości i skalowalności systemu, o czym należy pamiętać już na etapie planowania budowy systemu ITS.

dr inż. Tomasz Kamiński, Kierownik Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji przy Stowarzyszeniu ITS Polska

Podobne posty