Wojciech Stąsiek: Ochrona środowiska to z pewnością jeden z najważniejszych punktów idei smart city. W jakim stopniu zamiana konwencjonalnych źródeł energii na te odnawialne może wpłynąć na nasze otoczenie?

Dorota Dębińska-Pokorska, Partner – PwC : Źródła odnawialne z założenia nie emitują żadnych zanieczyszczeń, ale jeżeli chcemy mieć pewność dostaw energii do naszych fabryk i domów nie możemy oprzeć naszego systemu jedynie na źródłach odnawialnych – przynajmniej na ten moment rozwoju technologii wytwórczych i magazynowych. Pewność dostaw energii ze źródeł odnawialnych zależna jest bowiem m.in. od warunków atmosferycznych – przykładowo jak nie ma wiatru, nasze elektrownie wiatrowe nie pracują i nie generują energii. Dlatego system jest zaprojektowany jako współuczestnictwo źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. W tym pierwszym przypadku ważne jest, aby instalować jak najmniej emisyjne technologie, bo to sprzyja jakości naszego powietrza, a stare jednostki wyłączać.

WS: Czy możemy mówić w pełnym stopniu o dekarbonizacji w Polsce?

DDP: Polska w zakresie dekarbonizacji wykonała olbrzymi postęp, ale trudno sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie wyeliminować emisje całkowicie. Oprócz elektroenergetyki, mamy szereg przemysłów, które również emitują, a stanowią jeden z filarów naszej gospodarki i racjonalne jest dbanie, aby nadal te przemysły były w Polsce obecne. Myślę, że istnieje pełna świadomość w Polsce, iż od dekarbonizacji nie ma odwrotu i nadal należy podejmować wysiłek w tym zakresie. Przed nami jednak jeszcze daleka droga.

WS: Czym są smart grids?

DDP: Smart grids czyli inteligentne sieci – mówimy tu o sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych. Ich „inteligencja” powiązana jest z technologią czy szeroko pojętą digitalizacją, a polega w uproszczeniu na zapewnieniu komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami na styku wytwórca – sieć, sieć – użytkownik końcowy. Między innymi dzięki komunikacji, integracji danych, przetwarzaniu danych czy przetwarzaniu obrazów mamy możliwość skuteczniej zarządzać pracą sieci, jej modernizacją – a dzięki temu realizować te same zadania za mniej lub za tyle samo robić więcej.

WS: Jak duże znaczenie dla rozwoju polskiej energetyki ma organizacja spotkań takich jak Konferencja Energetyczna EuroPOWER?

DDP: Myślę, że ważne jest, aby mieć platformę do merytorycznej dyskusji na temat kluczowych wyzwań dla sektora elektroenergetycznego. Taką platformą z pewnością jest EuroPOWER, które od wielu już lat wpisane jest w kalendarz ekspertów z sektora. Jest to miejsce, gdzie w dyskusjach ścierają się poglądy administracji rządowej, przedstawicieli państwowych i prywatnych przedsiębiorstw czy też niezależnych ekspertów. Jeżeli ktoś potrzebuje informacji, co jest ważne dla elektroenergetyki teraz i w przyszłości, z pewnością odpowiedź uzyska na tym wydarzeniu.

Podobne posty